Služby a podpora

Na základě platných standardů pro řízení služeb, zejména pak s ohledem na metodologii ITIL, navrhujeme našim klientům programy služeb servisní a provozní podpory pro všechny vrstvy a oblasti jejich IT prostředí. Standardními elementy obsaženými v naší nabídce servisních služeb jsou zejména:

  • Technická podpora realizovaná vzdáleným přístupem nebo v místě instalace
  • Řešení provozních incidentů s časovými závazky reakce a vyřešení odpovídajícími prioritě incidentu
  • Poskytnutí konzultační podpory a řešení drobných provozních požadavků neincidenčního charakteru
  • Monitoring prostředí pokrývající všechny technologické oblasti IT prostředí od síťové a serverové infrastruktury až po zařízení koncových uživatelů
  • Online inventarizace hardwarových i softwarových prostředků včetně automatické identifikace změn
  • Bezpečnostní monitoring operačních systémů serverů a uživatelských zařízení s automatizovanými procesy reakce na identifikované bezpečnostní riziko

Pro bližší informace a návrh vašeho vlastního programu služeb provozní podpory nás prosím kontaktujte na mailové adrese support@conit.cz. Naši konzultanti se s vámi spojí a prodiskutují rozsah vašich provozních potřeb pro relevantní návrh úrovně služeb.