Servery

Servery už dávno nejsou jen „výkonnější počítače pro sdílení dat“. Kromě tradičního sdílení souborů dnes poskytují uživatelům přístup k centralizovaným aplikacím, umožňují virtualizaci a v neposlední řadě mohou být vstupním bodem do firemní infrastruktury pro externí uživatele v terminálovém režimu. Díky tomu, že servery na svých úložištích uchovávají kritická data a aplikace, je zcela logická nutnost extrémně vysokého zabezpečení, a to nejen tradičními antiviry, ale i nástroji zabraňujícím přístupu hackerů, případně v poslední době až příliš častým útokům ransomware. I proto je z pohledu správného návrhu serverové architektury nezbytné zvážit všechny role, které budou jednotlivé servery zastávat, a s tím i související rizika s potenciálním dopadem na uchovávané informace.

Proto v rámci našich řešení nasazujeme kromě serverů předních výrobců i odpovídající softwarové vybavení od vrstvy operačních systémů přes virtualizaci až po pokročilé systémy správy a zabezpečení.