IT-repas

Naše společnost přijala koncept Cirkulace IT zařízení. Motivací pro nás je skutečnost, že mnoho kvalitních a výkonných zařízení je vyřazováno z produkčního nasazení dříve, než je reálná doba jejich životnosti. Jejich uživatelé často spojují životní cyklus s dobou účetního odepisování, a tak jsou běžně z produkčního prostředí vyřazována IT zařízení již po třech nebo čtyřech letech, přestože jejich reálná životnost je dvojnásobná. Tato zařízení po provedení řádné a pečlivé repase uvádíme znovu do naší nabídky za zlomek jejich pořizovací ceny. Aktuální nabídku notebooků, PC, periferií, síťových prvků apod. naleznete na stránkách projektu IT-repas.