Síťová infrastruktura

Výkonná a stabilní síťová infrastruktura je dnes naprostým základem pro budování pokročilých IT řešení. Při návrhu síťové architektury vycházíme z analýzy nároků na síť zohledňující nejen počet koncových zařízení, ale i předpokládaný objem přenášených dat. Relizujeme klasické sítě kabelové i bezdrátové, samozřejmě vždy s ohledem na platné provozní a bezpečnostní standardy. Zároveň vždy uvažujeme již ve fázi návrhu aspekty následné správy síťového prostředí a volíme takové technologie a celkový design, které minimalizují riziko výpadku a přispívají tak k vysoké dostupnosti a minimalizaci času nezbytného pro plánované technické odstávky například z důvodů realizace konfiguračních změn nebo plánované údržby.

Pro bezdrátové sítě dále nabízíme měření pokrytí signálem v budovách i v exteriérech, optimalizaci sítě přístupových bodů a případné vykrytí oblastí s nedostatečným WiFi signálem.

V oblasti síťové infrastruktury spolupracujeme s ověřenými dodavateli příslušných technologií.