Hlasové a video technologie

Bez videokonferenčních řešení a nástrojů pro týmovou komunikaci a spolupráci si již dnes nelze moderní svět představit. Rychlost, uživatelská přívětivost a pozitivní vliv na náklady spojené s cestováním jsou jednoznačné argumenty, které těmto moderním způsobům komunikace napomáhají masivnímu rozšíření i tam, kde ještě před několika lety tato potřeba nebyla vnímána. Naše role spočívá v posouzení potřeb a nároků na budoucí řešení v kontextu technických možností klienta a samozřejmě i s ohledem na finanční náročnost řešení.
Druhou samostatnou oblastí vztahující se ke zpracování hlasu a videa jsou pak návrhy a realizace kamerových systémů. I v tomto směru disponujeme zkušenostmi, které přispějí k vytvoření takového řešení, které bude dostatečně kvalitní, kapacitní a bezpečné. V porovnání s hodnotami, které jsou kamerovými systémy sledovány, se z hlediska investičních a provozních nákladů jedná o staticky výrazně nižší částku. Dále je potřeba zdůraznit, že kromě ochrany majetku přispívají kamerové systémy i jako preventivní nástroje z pohledu BOZP. Veškerá řešení vám zrealizujeme v souladu s platnou legislativou GDPR včetně případného začlenění do povinné dokumentace.